top of page
tietosuoja

Tietosuojasi

1. Rekisterinpitäjä

Rakennussuunnittelu Leo Haglund Oy
Valokaarenkatu 17 A, 65320 Vaasa
leo(at)leohaglund.fi
0400 660 114

 

2. Rekisterin nimi

Rakennussuunnittelu Leo Haglund Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.
 

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on Rakennussuunnittelu Leo Haglund Oy:n oikeutettu etu, asiakassuhde tai asiakkaan suostumus. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden hallinnointiin, palveluiden tarjoamiseen, kehittämiseen ja personointiin sekä markkinointiin.
 

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Keräämme henkilötietoja, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot. Lisäksi keräämme verkkosivuston käytöstä tietoja, jotka voivat sisältää IP-osoitteen, selaimen tyypin ja käyttöjärjestelmän.
 

5. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tai niin kauan kuin laki vaatii.
 

6. Tietojen saajat tai saajaryhmät

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille paitsi lainsäädännön velvoittaessa tai suostumuksella. Käytämme alihankkijoita, jotka voivat käsitellä henkilötietoja puolestamme.
 

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman asianmukaista suojaa.
 

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot, vaatia tietojen korjaamista, oikeus vastustaa tai pyytää käsittelyn rajoittamista sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
 

9. Tietojen suojauksen periaatteet

Henkilötiedot suojataan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Pääsy tietoihin on rajattu vain niille henkilöille, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseen.
 

10. Tietosuojaselosteen muutokset

Rakennussuunnittelu Leo Haglund Oy pidättää oikeuden päivittää tietosuojaselostetta. Muutoksista ilmoitetaan verkkosivuillamme.

bottom of page